POGOTOWIE JĘZYKOWE

Jednorazowe spotkania indywidualne lub grupowe na różnych poziomach zaawansowania poświęcone rozwiązywaniu bieżących potrzeb osób uczących się języka angielskiego. To propozycja idealna dla osób, które potrzebują szybkiej ‘rozgrzewki’ językowej np. przed testem w szkole lub ważnym spotkaniem w gronie międzynarodowym.

W czasie zajęć pogotowia uczestnicy skupiają się szczegółowo na jednym konkretnym zagadnieniu, np. tryby warunkowe w języku angielskim, zwracając uwagę na różne jego aspekty i potencjalne problemy.

Planowane zajęcia pogotowia językowego to blok zajęć składający się z trzech części trwających 50 minut każda (w zależności od tematyki możliwe jest wydłużenie zajęć):

  • diagnostycznej/teoretycznej, w czasie której analizowane są problemy i zagadnienia zajęć
  • praktycznej, która pozwala na przećwiczenie zagadnień
  • aktywnej, której celem jest umożliwienie spontanicznego wykorzystania omawianych zagadnień

W zależności od tematu i zapotrzebowania proporcje te mogą ulec zmianom.

Szczegółowa oferta (częstotliwość, liczba zajęć oraz koszt) uzależniona jest od liczby zgłoszeń i podlega indywidualnym ustaleniom. Informacje o planowanych zajęciach pogotowia językowego (tematyka, termin, czas trwania, koszt i warunki uczestnictwa) będą umieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI.