Kursy języka angielskiego dla dorosłych

Kursy językowe dla dorosłych prowadzone są  w grupach 6 osobowych a zajęcia mogą odbywać się raz lub dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (2 x 50 minut).

Osoby rozpoczynające naukę na poziomie tzw. początkującym nie piszą testu diagnostycznego przed rozpoczęciem kursu tylko zapisują się od razu do grupy.

Natomiast kontynuujący naukę przed zapisaniem się do konkretnej grupy muszą przystąpić do napisania testu diagnostycznego oraz odbyć krótką rozmowę z lektorem.

Szczegółową ofertę (częstotliwość, liczba zajęć oraz koszt kursu) można znaleźć w zakładce CENNIK. Plan zajęć ustalany jest indywidualnie dla każdej grupy.