Kursy języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

Zajęcia dostosowane są do wieku i poziomu znajomości języka dzieci i młodzieży. Umownym kryterium podziału jest wiek uczestników kursu: grupy dziecięce - do 10 roku życia, a grupy młodzieżowe - powyżej 10 roku życia, natomiast o zakwalifikowaniu do danej grupy wiekowej decydują indywidualne predyspozycje.

W grupach dziecięcych zajęcia w dużej mierze opierają się o zabawy łączące w sobie spektrum sprawności: językowe ( takie jak słownictwo, wymowa itp.), koordynacyjne, muzyczne (śpiew i rytmika), sensoryczne itp. Są to spotkania krótsze niż standardowa oferta - maksymalnie 50 minutowe. Program kursu oraz plan zajęć ustalany jest indywidualnie dla każdej grupy. Szczegółowa oferta, tj. terminy, częstotliwość, ilość zajęć, czas trwania kursu oraz wynikający z tego koszt; uzależniona jest od liczby zgłoszeń.

W grupach młodzieżowych oprócz standardowego kursu prowadzonego w oparciu o podręcznik istnieje możliwość stworzenia programu uzupełniającego/wspomagającego równoległą naukę w szkole. Zajęcia odbywają się w bloku 2x50 minut z krótką przerwą pomiędzy zajęciami.
Program kursu obejmuje:
30 lekcji w semestrze (lekcja = 50 minut), czyli 15 spotkań raz w tygodniu w przypadku kursu tzw. standardowego
60 lekcji w semestrze (lekcja = 50 minut), czyli 30 spotkań 2 razy w tygodniu w przypadku kursu tzw. intensywnego
Plan zajęć (częstotliwość spotkań i czas trwania kursu) ustalany jest indywidualnie dla każdej grupy. Obowiązuje cennik ogólny.