Oferta Edunami dla maturzystów

OFERTA EDUNAMI DLA MATURZYSTÓW J

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO

(POZIOM ROZSZERZONY, EGZAMIN PISEMNY I USTNY)

Zapraszamy na 40 godzinny kurs języka angielskiego (1 godz. lekcyjna = 50 minut)

Zajęcia 2 x w tygodniu (1 zajęcia = 2 godz. lekcyjne)

Termin zajęć: 10.02.2020 – 24.04.2020

Poniedziałek i środa: godz. 17.00 – 18.50 (w tym 10 minut przerwy)

zajęcia w grupie do 8 osób

Koszt kursu 850 zł

Opis kursu:

- intensywny krótki kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

- zajęcia podzielone są na 5 bloków realizujących poszczególne komponenty egzaminu pisemnego (listening comprehension, reading comprehension, use of English oraz writing) i ustnego (rozmowa wstępna, rozmowa z odgrywaniem roli, opis ilustracji oraz wypowiedź na podstawie materiału stymulującego)

- w czasie zajęć danego bloku koncentrujemy się zwłaszcza na zadaniach spełniających wymogi danego komponentu egzaminacyjnego

- na KAŻDYCH zajęciach poświęcamy też uwagę zadaniom i ćwiczeniom usprawniającym wypowiedź ustną i pisemną

- wszystkie zadania i ćwiczenia opierają się na materiale 15 modułów tematycznych obowiązujących na egzaminie

- koszt wszelkich materiałów dydaktycznych udostępnianych na zajęciach i do pracy w domu wliczony jest w cenę kursu

- wszystkie wykorzystywane na zajęciach materiały dydaktyczne spełniają wymagania wytycznych przedstawionych w Informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015.

Istnieje możliwość stworzenia indywidualnej grupy dla np. uczniów z tej samej szkoły. Jeżeli jesteś zainteresowany indywidualną ofertą prosimy o kontakt!