Kurs przygotowując do egzaminu 8-klasisty – online

POGOTOWIE PRZEDEGZAMINACYJNE ON-LINE

Zapraszamy! W drugim tygodniu marca rozpoczynamy w EDUNAMI blok 20- lub 40-godzinny zajęć on-line przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego.

Zapisy telefoniczne: 720 353 353 lub mailowe: biuro@edunami.pl już od dziś, zapraszamy!

Szczegółowe informacje na stronie www.edunami.pl  lub poniżej:

'PRZED EGZAMINEM 8’

Zapraszamy na 20- lub 40-godzinny kurs on-line przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego w grupie od 4 do 6 osób.

Rozpoczęcie kursu: 20-godzinny: 10.03.2021

40-godzinny: 9.03.2021

Długość kursu: 20-godzinny: 10 spotkań 1x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

40-godzinny: 20 spotkań 2x w tygodniu po 2 godziny lekcyjne

Czas trwania zajęć: 100 min – w tym 10 minut przeznaczone na przerwy (1 godz. lekcyjna = 45 min)

Możliwe terminy zajęć: 20-godzinny: środa godz. 16:00 – 17:40

40-godzinny: wtorek i czwartek godz. 16:00 – 17:40

Koszt kursu: 20-godzinny: 500 zł

40-godzinny: 950 zł

Kontakt: tel.: 720 353 353

                email: biuro@edunami.pl

Opis:

- kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

- zajęcia podzielone są na 5 bloków realizujących poszczególne komponenty egzaminu pisemnego: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna

- w czasie zajęć danego bloku koncentrujemy się zwłaszcza na zadaniach spełniających wymogi danego komponentu egzaminacyjnego

- na KAŻDYCH zajęciach poświęcamy też uwagę zadaniom i ćwiczeniom usprawniającym wypowiedź pisemną

- wszystkie zadania i ćwiczenia opierają się na materiale 13 modułów odpowiadających zakresom tematycznym określonym w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody

- koszt wszelkich materiałów dydaktycznych udostępnianych na zajęciach i do pracy w domu wliczony jest w cenę kursu (nie ma konieczności zakupu dodatkowych podręczników)

- wszystkie wykorzystywane na zajęciach materiały dydaktyczne spełniają wymagania wytycznych przedstawionych w INFORMATORZE o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019 oraz aktualnego rozporządzenia ministra oświaty.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych zajęć załączony jest do postu.