Kurs przygotowujący do egzaminy ósmoklasisty z języka angielskiego

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Nowa oferta kursów w Edunami dla uczniów klas ósmych.

Zapraszamy na 30 godzinny kurs języka angielskiego (1 godz. lekcyjna = 50 minut)

Zajęcia 2 x w tygodniu (1 zajęcia = 2 godz. lekcyjne)

Termin zajęć: 10.02.2020 – 08.04.2020

wtorek i czwartek: godz.15.30 – 17.20 (w tym 10 minut przerwy)

zajęcia w grupie do 8 osób

Koszt kursu 650 zł

Opis kursu:

- intensywny krótki kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

- zajęcia podzielone są na 5 bloków realizujących poszczególne komponenty egzaminu pisemnego: rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna

- w czasie zajęć danego bloku koncentrujemy się zwłaszcza na zadaniach spełniających wymogi danego komponentu egzaminacyjnego

- na KAŻDYCH zajęciach poświęcamy też uwagę zadaniom i ćwiczeniom usprawniającym wypowiedź pisemną

- wszystkie zadania i ćwiczenia opierają się na materiale 14 modułów odpowiadających zakresom tematycznym określonym w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne

- koszt wszelkich materiałów dydaktycznych udostępnianych na zajęciach i do pracy w domu wliczony jest w cenę kursu

- wszystkie wykorzystywane na zajęciach materiały dydaktyczne spełniają wymagania wytycznych przedstawionych w INFORMATORZE o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019

Istnieje możliwość utworzenie indywidualnej grupy dla np. uczniów z tej samej szkoły. Jeżeli jesteś zainteresowany indywidualną ofertą prosimy o kontakt!